Digitální dovednosti, používání chytrého telefonu nebo spuštění internetového prohlížeče hrají už v předškolním věku prim. Rozsáhlý průzkum mezi tří- až pětiletými dětmi odhalil, že více dětí zvládne hrát počítačovou hru (66 %) nebo ovládat mobilní telefon (47%) než si zavázat tkaničku (14 %) či plavat (23 %).

Což potvrzuje i učitelka prvního stupně Lenka Malá: „Z více než dvaceti dětí, které dorazily k zápisu do prvních tříd, uměly udělat funkční kličku na tkaničce jen dvě.”

Odborníci tento trend přičítají moderní době, ale i výchově rodičů, kteří již velmi malé děti utěšují pomocí digitálních zařízení. Pokud tak rodiče skutečně činí, pak by měli mít na mysli i bezpečnost a soukromí svých dětí.

„Můžeme vidět náznaky nevhodného chování, které v tomto mladém věku může vést ke kyberšikaně dokonce i v námi kontrolovaném prostředí, kde se dítě pohybuje. A odtud je už jen krůček k sociálním sítím, kde jsou možnosti k těmto problémům ještě otevřenější,” dodává Tony Anscombe z AVG Technologies.